This is alternative content.

Jog & fegyver 186.

Egyéb félelmetes jogszabály változás hiányában folyassuk a sort az olvasói levelek megválaszolásával, melyek a Dr. Bokros Ügyvédi Iroda weboldalon található űrlap kitöltésével érkeztek.

Jog & fegyver 185.

Egyéb félelmetes jogszabály változás hiányában folyassuk a sort az olvasói levelek megválaszolásával, melyek a Dr. Bokros Ügyvédi Iroda weboldalon található űrlap kitöltésével érkeztek.

Jog & fegyver 184.

Egyéb félelmetes jogszabály változás hiányában folyassuk a sort az olvasói levelek megválaszolásával, melyek a Dr. Bokros Ügyvédi Iroda weboldalon található űrlap kitöltésével érkeztek.

Jog & fegyver 183.

Egyéb félelmetes jogszabály változás hiányában folyassuk a sort az olvasói levelek megválaszolásával, melyek a Dr. Bokros Ügyvédi Iroda weboldalon található űrlap kitöltésével érkeztek.

Jog & fegyver 182.

Egyéb félelmetes jogszabályváltozás hiányában folyassuk a sort az olvasói levelek megválaszolásával, melyek a Dr. Bokros Ügyvédi Iroda weboldalon található űrlap kitöltésével érkeztek.

Jog & fegyver 181.

Egyéb félelmetes jogszabály változás hiányában folyassuk a sort az olvasói levelek megválaszolásával, melyek a Dr. Bokros Ügyvédi Iroda weboldalon található űrlap kitöltésével érkeztek.

Jog & fegyver 180.

Az előzetes rémhírekkel ellentétben februárban a BM és kapcsolt vállalkozásai (ORFK, BRFK) még nem állt neki a lőfegyvertarás és ezen belül is a gumilövedékes fegyverekkel kapcsolatos jogszabályok szigorításának így van némi időnk meglevő problémáinkkal foglalkozni. Talán a rovat hasábjain először és remélem utoljára  az enyémmel.

Jog & fegyver 179.

Most ebben a számban bizonyos adatmozgásról vagy valami ilyesmiről kellene írnom ? a főszerkesztő szerint ?, mely adatok a bűnügyi nyilvántartó (hivatalos elnevezéssel: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) és az igazgatásrendészet között áramlik mindenféle jogszabályháttérrel megtámogatva, a lőfegyvertartók nagyobb épülése érdekében.

Jog & fegyver 178.

Amit a januári számban a lapzárta miatt a főszerkesztő még T/9241 törvényjavaslatként nevezett meg, az jogszabállyá vált 2012. december 17-én és megjelent a Magyar Közlöny 2012. évi 180. számában. Ez a jogszabály önmagában is 14 törvényt módosít, így igencsak oda kell figyelni, hogy elkapjuk a minket érintő pontokat.

Jog & fegyver 177.

Tudom, hogy minden olvasó a gumilövedékes fegyverekkel van most elfoglalva, de ez a cikk november utolsó napján készül és ekkor még nincs tudomásom semmilyen érdemi előrelépésről ebben az ügyben.
Ígéret van és van idő is arra, hogy az ígéretet beváltsák, de nem tudok semmilyen új információval szolgálni a decemberi számhoz képest. Így legalább az olvasói levelek is megválaszolásra kerülnek. (Azóta van fejlemény! Lásd Friss Hírek rovat! - A szerk.)

Jog & fegyver 175.

Az olvasók remélhetőleg átrágták magukat az októberi vizsgakérdéseken és talán már a válaszokat is sikerült kitalálni, így aztán újból visszatérünk egy rövid időre az olvasói levelekhez, mert ugye rövidesen ismét megnyílik a lehetőségem, hogy tovább magyarázzam a jogszabályokat, ugyanis újabb módosítások történtek és további módosítások vannak folyamatban. Most maradjunk ennek a számnak az erejéig
a gumilövedékes fegyvereknél, melyből a legenyhébb becslések szerint is legalább 30?40 ezer db található magánszemélyeknél.

Jog & fegyver 174.

Amennyiben az olvasó abba a hitbe ringatta magát, hogy a szeptemberi számmal már véget is ért a 253/2004. ( VIII. 31.) Korm. r. módosításának ismertetése, akkor alaposan téved. Az augusztusi számban részletezett  39/2012. (III. 12.) Korm. r.-tel végrehajtott módosítás után a szeptemberi számban jelzett és 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelettel pontosított módosítás után még a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelettel is sikerült valamit alakítani a jogszabályon a jogkövető fegyvertartók legnagyobb épülésére.

Jog & fegyver 173.

Nincs megállás, folytatjuk az újonnan hatályba lépett jogszabályok ismertetését és elemzését. Eddig áttekintettük a törvény és a kormányrendelet változásait, most a jönnek a miniszteri rendeletek. Ezek közül elsősorban a GKM rendelettel foglalkozunk, aztán a következő számban kerül sor a két BM rendelet változásainak ismertetésére, beleértve a közzétett vizsgakérdéseket (fegyvervizsga, illetve újratöltési vizsga).

Jog & fegyver 172.

Mielőtt folytatnánk a jogszabály elemzését, még vissza kell térnek a júniusi számhoz, mert az olvasói reagálásokból úgy tűnik, némi félreértésre került sor. A jogszabályban meghatározott kizáró feltételek között felsorolt bűncselekményeknek kizárólag az egyébként büntetlen előéletűnek minősülő személyek esetén van jelentősége, és azokat csak ekkor kell vizsgálni. Aki büntetett előéletűnek minősül, ott nincs mit bogarászni a jogszabályban. Lőfegyvertartási engedélyt nem kaphat mindaddig, amíg ez az állapot fennáll. Aztán majd ha megszűnik, akkor kell átnézni a jogszabályt, hogy vonatkozik-e rá további korlátozás. Ez azonban már 2004 óta így van, tehát nem történt az alapelvben semmilyen generális változás.

Jog & fegyver 171.

Most, hogy végre teljessé vált a jogszabályok sora ? mivel a 2004. évi XXIV. tv. és a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. r. módosítása után közzétették a 49/2004. (VIII. 31.) BM r. és az 50/2004. (VIII. 31.) BM r. módosítását is ?, nincs tényleg semmi akadálya, hogy folytassuk a jogszabály mélyreható elemzését, talán kevésbé tematikusan.  Az előző két számban először megismerkedhettünk az új vagy módosított fogalmakkal, mint törvényi szintre emelt definíciókkal, majd pedig a lőfegyvertartás bizonyos személyi feltételrendszerével, mely elsődlegesen a bűnügyi, illetve a szabálysértési nyilvántartással volt kapcsolatos.

Jog & fegyver 170.

Az áprilisi soproni lőtéren történt kettős emberölés majdnem befékezte ezt a cikket, mert Ervint személyesen is ismertem. Fegyverekhez értő, kiváló sportember volt. A rendőrségi szóvivő szerint a gyilkosok esélyt sem adtak neki.

Jog & fegyver 169.

Megjelent tehát a nagy reményekkel várt ? törvény- és kormányrendelet-módosításból álló ? jogszabályváltozás, melyet elég vegyes érzelmekkel fogadott a nagyérdemű. A jogalkotók közeléből érkező vélemények hatalmas engedményeknek tüntetik fel a változásokat, melyhez tudnak azért lelkesedni egész sokan, még magukat szakmai közvéleménynek kikiáltók is. A változások jelentős részét azonban az élet kényszerítette ki, nem utolsósorban a tárgyalótermek megfontolt nyugalmában, ahol néha tapasztalt bírók néztek nagyokat a jogszabályt értelmezve sűrű fejcsóválások közepette.

Jog & fegyver 168.

Ott kezdjük, ahol az előző cikket is kezdtük, nevezetesen, hogy nem foglalkozunk a jogalkotás pillanatnyi állásával és az ezzel kapcsolatos találgatásokkal. Egyrészt mert ez a cikk február végén készül ? éppen, hogy a lapzárta előtt ?, másrészt viszont azért, mert nem kellene annyira a törvényre koncentrálni. Ennek egyik oka, hogy a  törvény csupán a főbb vonalakat fogja megadni, és az ördög a részletekben, vagyis a végrehajtásra vonatkozó kormányrendeletben, esetleg belügyminiszteri vagy más miniszteri rendeletben fog megbújni.

Jog & fegyver 167.

Noha eredetileg azt ígértem az olvasóknak, hogy ebben a számban részletesen foglalkozunk a T/5358. számú törvényjavaslattal, ám a februári számban ezt már a főszerkesztő abszolválta. Jogi szempontból ugyanakkor igazából nincs sok értelme elemezni egy olyan jogszabálytervezetet, aminek a végleges formája meglehetősen kérdéses.

Jog & fegyver 166.Megkérem az olvasót, hogy lapozzon vissza a Kaliber 2011. év márciusi számában az Onesta-ügy II. részéhez. A történet azzal fejeződött be, hogy a Keserű Művek a pert az ORFK ellen megnyerte. A Fővárosi Bíróság Közigazgatási Kollégiuma a jogerős ítéletében kötelezte a rendőrhatóságot arra, hogy az új eljárás keretén belül a Keserű Művek részére a gyártási engedélyt adja ki. Persze az ORFK az engedélyt nyilvánvalóan nem adta ki, inkább a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak rendkívüli jogorvoslati kérelemmel. Ebben aztán összehordtak mindent, csak győztem olvasni. Igen erősen hivatkoztak még a hazai jogszabályokon kívül a tanács 1991. június 1-i 94/477/EGK irányelvére is.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.