This is alternative content.

Jog és Fegyver 85.

Jelen számunkban ismételten olvasói levelekre válaszolok, melyek úgy felgyűltek, hogy folyamatosan csak elnézést kell kérnem azoktól, akik nem kerültek sorra. A több mint fél év igazán nem volt elegendő, hogy eloszlassa a problémákat vagy megválaszolja a felmerült kérdéseket. Ez mind a hatályos jogszabály alkalmazhatatlanságát és kezelhetetlenségét mutatja, de nem látunk politikai akaratot a hiba kijavítására, így megpróbálunk a jelen körülmények között a túlélési lehetőségek között kutatni.

Jog és Fegyver 84.

Ezt a cikket eredetileg egy jogesetnek akartam szentelni, amikor is a lőfegyvertartó nem hosszabbította meg időben a tartási engedélyt és ezért büntetőeljárást indítottak ellene, de mivel az időközben szabálysértéssé szelídült eljárás még nem fejeződött be, erre majd az ügy végérvényes lezárásakor kerítünk sort. Így most ismét igyekszem feldolgozni ? a rovat tartalmi keretei közé beférő ? nem kevés levelet, de biztosan lesznek olyanok, akik még egy hónapot kell várniuk a válaszszal. Tőlük ez úton kérek türelmet, illetve ha régebben tették fel a kérdést, akkor kizárólag e-mailben ismét tegyék fel kérdésüket.

Jog és Fegyver 83.

Az előző számunkban a hivatalnokok elleni kirohanásom miatt rengeteg kritika ért, de a jelenlegi hazai körülmények között nem igazán tudok változtatni a véleményemen, hiszen a közigazgatás annyira elkülönült azt őt eltartó lakosságtól (most pl. helyénvaló lenne a polgár szó használata, ha nem vált volna annyira elcsépeltté), hogy tevékenységük sokkal inkább hasonlít a hatalom gyakorlásának egy speciális eszközére, mint a társadalmi együttélés koordinálásának és egyszerűsítésének gyakorlati megvalósítására.

Jog és Fegyver 82.

Nyomdatechnikai okok miatt ez a cikk még 2004-ben készül, így az újdonságok ? ha vannak ? mindenképpen kimaradnak belőle. Még a decemberi számban ígértem meg a jogszabály további elemzését, amire már januárban sem került sor egyéb sürgős közlendők miatt, most pedig válaszolnom kell az olvasók levelére, akiknek a jogszabály betartása éppen elég gondot okoz a hatóságok eljárása nélkül is.

Jog és Fegyver 80.

Miként az előző számban jeleztem, a jogszabály részletes elemzését az alanyi jogosultsággal kezdem, hiszen itt vannak a legnagyobb érdeklődésre számot tartó dolgok elrejtve. Persze nem mindenki számára.

Jog és Fegyver 79.

Nos, mint minden olvasónk tudja már, a lőfegyverekről szóló 2004. évi XXIV. tv. (a továbbiakban tv.) végrehajtási rendelete is elkészült 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) címen, sőt elkészült még a hozzá közvetlenül kapcsolódó 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről), valamint az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, a lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról). Miként azt a törvényjavaslat parlamenti tárgyalásáról szóló cikkemben írtam, a törvényhozók egy kitöltetlen csekket
adtak a kormány kezébe, amit aztán az kénye-kedve szerint tölthet ki. Ki is töltötte. (A BM-rendeletekről majd a R. elemzését követően fogok foglalkozni.)

Jog és Fegyver 78.

Több olvasó is folyamatosan ostromol kérdéseivel a lőfegyvertartásról szóló törvény kormány szintű végrehajtási rendeletét illetően, tekintettel arra, hogy
Gulyás Erika kormányszóvivő a nyár folyamán több ízben sajtótájékoztató szintjén hivatalosan bejelentette a kormányrendelet elkészültét és utalt annak tartalmára is. Gyakorlatilag az olimpiai doppingbotrányok és a kis helyi kormányválságot megelőzően ettől volt hangos a sajtó és tálalták a vadabbnál vadabb ötleteket. Nem tudok az olvasók részére használható választ adni. Lapzártánk előtt még a kormányrendelet a beharangozással ellentétben nem jelent meg (azóta igen), így a sajtótájékoztatókon elhangzottakat nem tekinthetjük másnak, mint a szokásos szóvivői csúsztatásnak (hogy nagyon finoman fogalmazzak).

Jog és Fegyver 77.

A Kaliber magazin előző előtti számában közzétette azokat az e-mail címeket (telefonszámokat), ahol az érdeklődők választ kaphatnak a BM-ből a lőfegyvertartással kapcsolatosan felmerült kérdésekre, megoldatlan problémáikra. (Sok eredmény nélkül ? A főszerk.)

Jog és Fegyver 76.

Az előző számunkban a lőfegyvertartásról szóló törvénybe mélyedtünk bele, már amennyiben ebbe bele lehet mélyedni és a jogszabály által megalkotott definíciókon kívül jóformán csak arról volt szó, hogy melyik alacsonyabb hatáskörű közigazgatási szerv (kormány, illetve a különböző minisztériumok) milyen jogi szabályozással adósak még.

Jog és Fegyver 75.

Mint olvasóink talán értesültek róla, a régóta várt (?) új fegyvertörvény 2004 május 1-jén hatályba lépett. Azonban nyomatékosan fel kell hívnunk az olvasó figyelmét arra, hogy semmilyen érdemi változás nem történt! Nem lehet szabadon vásárolni gáz-riasztó fegyvert, és nem engedélyköteles a flóbertfegyver sem, és úgy nagyjából a tökéletes jogbizonytalanság állapota lépett fel, hiszen az oly fontos részletszabályokat tartalmazó kormányrendeleteknek se híre, se hamva. ? A főszerk.

Jog és Fegyver 74.

Miként az olvasók már bizonyára értesültek róla, sajnálatos módon az Országgyűlés ? a kormánypárti képviselők szavazataival ? elfogadta a lőfegyvertartásról szóló 2004. évi XXIV. törvényt. Vári Gyula (MSZP) képviselő sajátos figyelmet érdemel, mert nála a tisztesség győzött a frakciófegyelem fölött és legalább tartózkodott a szavazástól. Annyi vigaszunk azért lehet, hogy a szavazókról nekünk is lesz módunk szavazni és igen konkrét véleményt tudunk nyilvánítani áldásosnak egyáltalán nem mondható tevékenységükről majd a szavazóurnáknál. Megjegyzem, hogy a törvény szinte minden érdemi szabályozást alacsonyabb szintű jogszabályok hatáskörébe utal, de természetesen ezek a jogszabályok nem készültek el. Azt hiszem, teljesen felesleges mondanom, hogy egyelőre ne is kérjen senki a rendőrség igazgatásrendészetén európai lőfegyverútlevelet, hiszen nemcsak ez az okmány, hanem az igényléséhez szükséges nyomtatványok sem készültek el még. (2004. május eleji állapot! ? A főszerk.)

Jog és Fegyver 73.

Megkezdődött a lőfegyvertartásról szóló törvény vitája a Parlamentben. Igazából szakmai érvek nem hangzottak el a vita során, mert azért botor dolog lett volna bármelyik oldalról ilyen megnyilatkozást elvárni. Csak úgy halkan jegyzem meg, hogy mintha az ellenzéki képviselők szájából logikusabb érvek tolultak volna elő. (De hát kérdezem én, hogy hol voltak ezek a képviselők akkor, amikor a jelenlegi ellenzék, mint kormányzópárt nyújtotta be a törvény tervezetét.) Persze, azért a képviselői hozzászólások méltatása során senki ne várjon szuperlatívuszokat tőlem, ugyanis a belügyminiszter asszony előterjesztését igazán művészi lett volna részükről alulmúlni.

Jog és Fegyver 72.

Ezt a számot egy újabb jogesetnek kellett volna szentelni, de sajnálatos módon még nem ért véget annak a fegyvertartónak a kálváriája, akinél egy teljesen más ügyben tartott házkutatás során lefoglaltak egy Ardesa Kentucky 1:66" típusú elöltöltő puskát, majd mivel a csőben ormózatot találtak, ellene lőfegyverrel való visszaélés miatt büntetőeljárást indítottak. Az illetékes ügyészség vádat emelt, így már az ügy a bíróságon fog eldőlni. (Tekintettel arra, hogy a büntetőügyben védőként nem veszek részt, csak a vádlottól kapott anyagokat tudom a későbbiekben mindenki okulására közzétenni.)

Jog és Fegyver 71.

A jelen cikk elsősorban a kereskedőknek szól, de engedélyügyi és szabálysértési előadók számára is hasznos és tanulságos olvasmány lehet.

Jog és Fegyver 70.

A lőfegyver tartásáról szóló újabb jogi fércmunka borzolja mostanság a szakmai kedélyeket, de tekintettel a belső ellentmondásokra, borítékolható, hogy ebből sem lesz semmi. Az a kisebbik része a dolgoknak, hogy az előterjesztő olyan egyeztetésekre (és egyetértésekre) hivatkozik a kormány előtt, amiket soha nem folyattak le, a nagyobbik az, hogy míg egyes parlamenti képviselők alanyi jogon kapnának önvédelmi lőfegyverre tartási engedélyt, addig más képviselők nem, és ez már a szavazásnál megbuktatja az egész förmedvényt, ha a kormány elő is mer vele jönni, amit én a magam részéről kétlek.

Jog és Fegyver 69.

Több olvasónk - és különös tekintettel a szerkesztő - fokozott érdeklődésére a jelen számunkban a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel foglalkozunk. Korábban néhány - a lőfegyvertartáshoz szorosan kapcsolódó, illetve azzal összefüggő - per elemzését ígértem, de a helyzet folyamatos változása miatt erre később kell, hogy sort kerítsünk.

Jog és Fegyver 68.

Így év végén jó lett volna valami pozitív hírrel meglepni a lőfegyver tartók és -kedvelők táborát, de ismét csak csalódnunk kellett. Lapzártáig nem vonta vissza a Kormány a tervezetet és sem a BM sem az IM vezetői nem szórtak hamut a fejükre a meglehetősen dilettánsra sikeredett törvény - tervezet miatt.

Jog és Fegyver 67.

Ismét itt az új törvény - tervezet. Jellemzően, ezt nem a BM EU Integrációs Hivatala készítette és ez rá is nyomja bélyegét, viszont a jelek szerint a BM és az IM egyeztetése megtörtént ( ez azért is fájó pont, mert az igazságügy miniszter, sportlövő, sportvadász és önvédelmi lőfegyver tartó és hát már csak emiatt is többet vártam tőle, meg az általa vezetett tárcától)

Jog és Fegyver 65.

Miként előző számunkban jeleztem, most olvasói levelekre válaszolok. Nagyon sok kérdés merült fel a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatosan és ezek jelentős része, úgy érzem, most is megválaszolatlan, marad.

Jog és Fegyver 64.

Az előző számunkban már jeleztem, hogy a kormányzat jelentősen módosítani kívánja a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos szabályozást és ennek komoly kihatása várható a lőfegyvertartásra illetőleg a lőfegyvert ( is) szabályozó kormányrendeletre. Ez jogalkotási szempontból meglehetősen érdekes találgatásokra ad lehetőséget, mert azt hiszem, okkal merül fel a szakmai körökben a kérdés, hogy a Kormány egyáltalán be kívánja -e terjeszteni a Parlament elé a lőfegyvertartásról szóló törvényt, avagy valami másban kombinál ( és itt elsősorban a témafelelős BM mesterkedésére gondolok, hiszen már a kormány elé is csak az jut be, amit a BM beterjeszt.). Különösen annak lehet jelentősége, ha ez a kormányrendelet sokkal hamarabb fog hatályba lépni, mint a már minden szinten beharangozott lőfegyvertartásról szóló törvény. Amint a későbbiekben látni fogjuk a koncepcióból kimaradtak a jelenleg még engedélymenetes flóbert fegyverek, de a tervezetből egyértelmű, hogy azt már a törvényben kívánják szabályozni.

<< | < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.