This is alternative content.

Jog & fegyver 206.

?Jog és fegyver az állam tartópillérei? Justinianus

Kissé mintha elmaradtam volna egy-két olvasónak a válaszadással, amelyek esetlegesen közérdeklődésre is számot tarthatnak. Jelenleg, noha lehetett valamiféle módosítás tervezetekről hallani nincs az asztalon komolyabb változtatása a lőfegyverekkel kapcsolatosan. Igy aztán megnyílt a lehetőség a válaszadásra.

C. G. olvasónk levele

Egy kérdéssel szeretnék fordulni önhöz,amit gondolom már sokat feltettek mások is önnek!
Az interneten fellelhető információk alapján nem tudom eldönteni a hivatalos hatósághoz pedig nem is szeretnék tudatlanul fordulni, mert csak jobban összekavarodik az információ bennem. Szeretnék hobbi célra vásárolni és tartani elöltöltős, muzeális revolvert és puskát és itt jönnek a tisztázatlan dolgok! Ha csak alkalmanként szeretném használni lövészetre, lőtéren, nem versenyszerűen, akkor is kötelező a sportorvosi és a lövészegyesületi tagság? Sportorvosi mindenképpen szükséges-e az egyesületi tagsághoz, ha csak hobbi szinten lövök? Ha hobbi szinten használom a fegyvereket, elég-e a lőporos töltővizsga, vagy kell-e,mindhárom esetben  a fegyvervizsga. Kicsit kaotikusak a kérdések,de így tükrözi azt a homályt, ami a fejemben van ezzel kapcsolatban, mert egyik helyen ezt olvasom, a másik helyen azt! A rövidtávú tervem az az,hogy alkalmanként élménylövészetre is szeretném használni a fegyvereket,de nem tudom, hogy lehetséges-e az,hogy én meglátogatok egy erre alkalmas lőteret és az ott megvásárolt lőport, csappantyút használva lövök saját fegyverrel.
Későbbiekben, ha érdemes komolyabban foglalkozni a sporttal,természetesen szeretnék rajtengedélyt, hogy több lőteret és versenyt, találkozót is tudjak látogatni a jövőben.

Válaszom:

Először is értelmezzük az olvasó kérdését. Mivel a 3 mondatban az ?elöltöltős, muzeális? kifejezés szerepel ?és? kötőszó nélkül olybá tűnik, mintha szinonim fogalomként használná, de az is lehet, hogy ez csak stilisztikailag sikerült így. Minden elöltöltő fegyver muzeális, de nem minden muzeális elöltöltő. Itt elsősorban a Lefaucheux rendszerű fegyverekre kell gondolni.

Nézzük meg először a 2004. évi XXIV. tv. rendelkezéseit.

4. elöltöltő fegyver: az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetésszerűen fekete lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőporral és hozzávaló csappantyúval működtethető;
23. lőszeralkatrész (lőszerelem): lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló köpenyes lövedék, melyet tűzfegyverből történő kilövésre terveztek;
24. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;

3. § (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:

c) a tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a színházi fegyver, a lőszer, a lőszerelem és a hangtompító
ca) tartásához, továbbá
cb) az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, az ország területén történő átszállításához,

e) a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, valamint sportlövészeti célú használatához?..

A 253/ 2004 (VIII.31.) Korm.r. szerint:

30. § (1) Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportegyesületnek engedélyezhető.
(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.
(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.
(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.

Tehát ott tartunk, hogy muzeális fegyvert bárki szabadon tarthat, azonban ahhoz lőszerelem (lőport) csak rendőrhatósági engedéllyel lehet tartani. Értelemszerűen aki lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, az minden külön engedély nélkül tarthat lőszert, melybe belefoglaltatik a lőszerelem is, viszont nagy kérdés, hogy melyik sportvezető vállalja be az olvasó által felvetetteket.

(Kiegészítés a gyakorlati megvalósításról a www.kapszli.hu partner portálunktól:
Az elöltöltő fegyver használatához (lövés leadásához) hatósági engedély kell.
Ezt az engedély kérését, vagy inkább a hatóságnak való bejelentést nem a fegyver tulajdonosa, hanem egy, a lövészettel foglalkozó sportegyesület végzi. Az engedély kéréséhez mellékelni kell a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet (MKH) tanúsítványát, akkor is, ha a fegyverbe be van ütve valamely CIP tagország fémbélyegzője. A sportegyesületnek kérnie kell az általa üzemeltetett lőtér szabályzatának kiegészítését muzeális fegyverek használatára. Célszerű, ha ezzel együtt az egyesület megkéri a feketelőpor és csappantyú megszerzésére, birtoklására és felhasználására vonatkozó engedélyt is. Az engedélyeket az egyesület ?határozat? formájában kapja meg. Célszerű, ha a fegyverekre vonatkozó határozatról az egyesületi tag kér egy másolatot az egyesületétől. Ez elősegíti a fegyverek használatát más, de természetesen elöltöltő fegyveres lövészetre engedélyezett lőtereken. Az ilyen engedély nem érinti a fegyver tulajdonjogát, a fegyvereket nem kell az egyesület lőfegyvertároló helyén tartani.
Muzeális fegyverrel lövést csak sportegyesületi tag adhat le.
A tagság feltételeit az egyesület alapszabálya írja elő.
Feketelőpor és csappantyú megszerzése, tartása
A feketelőpor és csappantyú lőszerelemnek minősül. Megszerzésére, tartására két jogi lehetőség nyílik. Lövészegyesületek hatósági engedélyt kérhetnek muzeális fegyverekkel történő lövészetre. Az engedély kiállítása utána az egyesület lőporkezeléssel megbízott tagja megszerezheti és kiadhatja a feketelőport és csappantyút az egyesület igazolt lövészeinek. Lőszerelemet magánszemély is megszerezhet és tarthat, amennyiben lőfegyvertartási engedéllyel és házilagos lőszerszerelésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik.)

F. A. olvasónk levele

A kormányrendelet 37. szakasza alapján át lehet-e adni uniós vagy 3. ország állampolgárának a vadászlőfegyvert? Kizárja-e ezt valami? Szerintem nem, de az ügyfelemnek nem akartam biztosra mondani. Amennyiben igen, gondolom a jogszerű behozatalt, tartást elég a 48. (1) vagy (4) bek. szerint igazolni.

Válaszom:
Nem zárja ki jogszabály az átadást, azonban arra figyelni kell, hogy a rendőrhatóság csak akkor fogja ezt elfogadni, ha az uniós polgár a lőfegyvertartási jogosultságát európai lőfegyver útlevéllel tudja igazolni, illetve ennek hiányában az átadást nem fogja jogszerűnek minősíteni.

M.J olvasónk levele

Átolvastam az Ön neten elérhető publikációit, továbbá a hatályos fegyvertörvényt, de - bízom abban, hogy nem figyelmetlenség okán - nem találtam a problémámra vonatkozó információt ezért fordulok Önhöz, véleményét kérve az alábbiakban.
Vadász vagyok, így természetesen rendelkezem fegyvertartási engedéllyel. A magyarországi fegyverboltok ill. hirdetések árait ismerve rendszeres látogatója vagyok az egun.de oldalnak, ahol találtam is egy számomra "ideális" Mannlicher-Schönauer stutznit, kb. fele olyan áron, mint itthon. Felvettem a kapcsolatot az eladó fegyverüzlettel, akik közölték, hogy a megfelelő papírok ("EU Addendum 21") megküldése meg persze, a vételár kiegyenlítése esetén 70 Euró ellenében elintézik a németországi formaságokat és elküldik a fegyvert, egy erre szakosodott, erre engedéllyel rendelkező futárszolgálattal.
Természetesen bementem a helyi fegyver- engedélyügyre, ahol közölték, hogy kérelemre!!!! (sic) kitöltik a megfelelő papírt, melynek birtokában kiutazhatok és megvehetem a fegyvert. Miután közöltem, hogy nem utaznék, hanem a német kereskedő ideküldené a fegyvert, ettől óva intettek, mondván, hogy kizárólag személyesen vehetem át a kereskedőtől a fegyvert és személyesen hozhatom be az országba ? tehát szállító cég, mint 3. személy közreműködése nélkül - stb. stb. ellenkező esetben büntetőeljárás indulna ellenem, ennek minden következményével együtt.
A következő kérdések merültek fel bennem, ezzel kapcsolatban:
- a jogszabályban nem találtam azt, hogy csak személyesen a kereskedőtől lehetne átvenni és beszállítani a fegyvert
- feltéve, hogy valóban van ilyen rendelkezés, akkor a személyes átvétel csak a kereskedőtől történhet, vagy valamely alkalmazottjától, vagy esetleg általa megbízott személytől is ? mert ez esetben az általa megbízott személy ? ugyebár ? lehet a szállító cég is
- a személyes átvétel hol történhet? Kizárólag a kereskedő boltjában, valahol ?Felső Pomerániában?, esetleg Nickelsdorfban, a falu szélén és ha már ott történhet, akkor miért nem történhet Gödöllőn, az Akácfa utca 3. szám alatt, hiszen határ már nincs, vámvizsgálat nincs és állítólag(!) mi is Európában -élünk?

Válaszom:

Időközben az olvasó már tájékoztatott, hogy rájött a megoldásra egy korábbi Kaliber számból, de ez a behozatali kérdést nem lehet elég alaposan körbejárni. Mire is szolgála a behozatali engedély? Ezzel tájékoztatja a magyar rendőrség a külföldi kereskedőt illetve hatóságot, hogy a behozatali engedély birtokosa jogosult Magyarországon lőfegyvert tartani, illetve arra, hogy a fegyver átlépheti az államhatárt. Ez utóbbit csak európai lőfegyver útlevél vagy unión kívülről a vámhivatal egyedi engedélyével lehetne megoldani. Ezt küszöböli ki a behozatali engedély. Nincs annak jelentősége, hogy a lőfegyvert az arra jogosult hol és mikor veszi át. Illetve az időpontnak igen, mert az átvételt követő 8 napon belül az illetékes rendőrhatóságnak be kell mutatni. A büntetőeljárással történő fenyegetés csupán egy olyan rendőr nyilatkozata, aki a jogszabályok ismerete terén komoly kihívásokkal küzd ? hogy elég p.c. legyek.

S.C. olvasónk levele

Airsoft légfegyverekkel szeretnék foglalkozni ezen belül is külső designok gyártásával (markolat, szán, test, tus, tárborítás), a belső részeket pedig egy szerelői engedéllyel rendelkező emberrel rakatnám bele. Azt szeretném megkérdezni, hogy ehhez milyen képesítés/papír/engedély szükséges(ha szükséges)?

Válaszom:
Az airsoft fegyver légfegyver, mert ebben a csőtorkolati energiának csak felső korlátja van, alsó nincs. Indokolt lenne ugyan, ha már ennyire bonyolultra sikerült a szabályozás, de nincs.

3. § (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:
?
b) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához,
?

Pontosan kellene ismerni az alkatrészeket és a technológiát ahhoz, hogy nagyjából megsaccolható legyen, hogy az adott művelet  beletartozik-e a gyártásba vagy sem.

  1. L. olvasónk levele

 

Előzetesen elnézését kérem,hogy levelemmel zaklatom. Valójában problémámra megnyugtató egyenes választ adni senki nem tudott. Tudom,hogy ebben a  témakörben Ön nagy szaktekintélynek számít,ezért bátorkodnék feltenni a kérdésemet.
A rendőrhatóság bevonta fegyvertartási engedélyemet,mivel 2013.03.19.-én jogerősen 1 évet kaptam, két évre felfüggesztve. A bűnöm költségvetési csalás+okirat hamisítás "témakörben" valósult meg. A felfüggesztésem időtartalma holnap lejár. Szeretném a fegyvertartásimat visszakapni,ha a 2012.-es törvény valóban lehetőséget nyújt erre, illetve a visszaigénylés folyamatáról kérnék felvilágosítást.

Válaszom:

Amennyiben a büntethetősége megszűnt, mivel a próbaidő eredményesen telt el, akkor büntetlen előéletűnek minősül. A költségvetési csalás és okirat hamisítás viszont nem tartozik azon taxatíve meghatározott bűncselekmények körébe, ahol a mentesítést követően további időtartamra sem adható fegyvertartási engedély.
A fegyverét nem visszakapja, hanem az egész folyamat újra indul, szinte mintha eddig nem is lett volna fegyvere. A hatósági fegyvervizsgája nem vesztette érvényét, ha volt vadászvizsgája akkor az sem. Orvosi illetve pszichológiai vizsgája érvényes lehet. A büntetlen előéletre vonatkozó adatok beszerzésével pedig az engedélyező hatóságot kell megbízni.

P.L. olvasónk levele

Az esetemet szeretném megosztani Önnel és kérném véleményét az esettel kapcsolatban.
2011-ben sikeres vadászvizsgát tettem és a kötelező pszichológiai vizsgálaton is alkalmasnak minősítettek. 2012-ben vadászfegyverrel rendelkezem. 2014 elején elkezdtem a sportlövészettel versenyszerűen foglalkozni. 2014. november végén elmentem újra a pszichológiai vizsgálatra , mert a sportfegyver megszerzéséhez 2 db kell. Itt kiderült, hogy a 2 vizsgálat között eltelt 2 év és emiatt kelleni fog még egy 6 hónap múlva. Eddig ezzel semmi gond nem lenne de a furcsaságok most kezdődtek. Mivel még nem volt fegyverismereti vizsgám maroklőfegyverre ezért idén februárban elmentem vizsgázni. A vizsgán a D.-i igazgatásrendészet munkatársai voltak jelen köztük az osztályvezető is. Én megkérdeztem az osztályvezetőt az ügyemben, hogy kell-e nekem még egy pszichológiai vizsgálat, mivel már rendelkezem fegyvertartási engedéllyel és én úgy vettem ki a jogszabályból, hogy a két pszichológiai az csak az első fegyver megszerzésére vonatkozik. Azt a választ kaptam, hogy nem kell mivel van már vadászati célból fegyverem. Ezen felbuzdulva beszereztem minden szükséges papírt (fegyvertartóknak való sportorvosit, engedélyeket az Mdlsz-től, a kulbtól), elmentem a lakóhelyem szerinti rendőrségre (Berettyóújfalu) a kérelmet beadni. Az itteni fegyverekkel foglalkozó igazgatásrendészeti munkatárs elkérte az összes papírt és rákérdezett a pszichológiaira is, én mondtam hogy azt mondták nekem már nem kell újabb. Én elindultam befizetni a kapott csekket míg ő utána kérdez debreceniektől. Visszatérve mondta, hogy mégsem engedélyezik mert úgy értelmezik, hogy sportfegyver előtt kettő pszichológiai kell és nem számít, hogy van már fegyverem. Végül abban maradtunk, hogy megkérdezik a debreceni igazgatásrendészet vezetőjét mivel mondtam, hogy nekem ő mondta hogy nem kell. Másnap jött a hívás, hogy nem fogadják el, beadhatom a kérvényt de első fokon úgyis elutasítják.
A legfelháborítóbb, hogy hülyének néznek, azt mondták biztos félreértette az alezredes és azért mondta, hogy nem kell újabb pszichológiai.
Kérem írja meg véleményét az ügyemben!

Válaszom:
A 22/1991(XI.15) NM rendelete szerint ( ahol KR1 a 253/4004 (VIII.31.) Korm. rendeletet jelenti az alábbiak szerint rendelkezik.

4. § (1) Az I. alkalmassági csoportban az egészségi alkalmassági vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll.
(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személy esetén az időszakos és a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat - figyelemmel a (3)-(5) bekezdésben foglaltakra - orvosi alkalmassági vizsgálatból, az előzetes vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll.
(3) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra utalható be az időszakos és a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat keretében az a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akinél ilyen vizsgálat elvégzésének szükségessége orvosszakmailag valószínűsíthető.
(4) A KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személynek a saját tulajdonú lőfegyver tartásához szükséges lőfegyvertartási engedély megadásához két, egymást követő előzetes pszichológiai vizsgálat során megállapított, alkalmas minősítéssel kell rendelkeznie, amely két vizsgálat időpontja között legalább fél évnek kell eltelnie, és a két vizsgálat időpontja között legfeljebb 2 év telhet el. Amennyiben bármelyik vizsgálati eredmény felülvéleményezésére kerül sor, a felülvéleményezési kérelem benyújtása és az annak alapján elvégzett vizsgálat között eltelt idő a 2 éves időtartamba nem számít bele.
(5) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában és 25. § (1) bekezdésében meghatározott személyt az időszakos és a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kell beutalni, amennyiben a vizsgált személy
a) pszichiátriai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll,
b) neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, vagy
c) központi idegrendszere sérült.
4/A. §7 (1) Az orvosi alkalmassági vizsgálatot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint a pszichológiai alkalmassági vizsgálat előtt kell elvégezni.
(2) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra a vizsgálatra jelentkezőt az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv utalja be. A 4. § (3) és (5) bekezdése szerinti esetben a beutalón fel kell tüntetni a beutalás okát. A pszichológiai alkalmasságot vizsgáló szerv a vizsgálat eredményéről a beutaló szervet írásban értesíti.
(3) Az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv dokumentálja az orvosi és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat eredményét a 2. mellékletben foglalt egészségügyi vizsgálati lap kitöltésével.
(4) Az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a vizsgált személy részére a 4. melléklet szerinti igazolást állít ki.
(5) A KR1. 23. § (1) bekezdése szerinti személy részére a 4. melléklet szerinti igazolást nem kell kiállítani, a vizsgált személy részére a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR2.) Melléklete szerint kiállított sportorvosi engedély a lőfegyverek megszerzésére és a tartására irányuló hatósági engedélyezési eljárás során a (4) bekezdésben meghatározott igazolással egyenértékűnek minősül.

A hivatkozott KR1. 23.§.(1) bek. kizárólag a sportolóra vonatkozik és itt kell abszolválni a kettő pszichológiai eredményt meghatározott időtartamon belül. Az Olvasó  most akarta megszerezni a sport lőfegyverét. Korábban ? kettő évvel korábban - volt már egy pszichológiai vizsgálata, így az a két vizsgálatba már nem számít bele. Amennyiben 2 éven belül lett volna akkor bele kellett volna számítani, de így erre nincs lehetőség. Rossz tájékoztatást kapott és azt is szóban. Már sokszor írtam, hogy hatóságtól legritkább esetben szabad állásfoglalást kérni. Talán a legjobb eset, amikor nem is válaszolnak, a legrosszabb pedig az, amikor elkezdenek valamit kiagyalni a jogszabályból, ami esetlen benne sincs:  ld. előző havi szám.

Nem igazán tudom, hogy kinek jutott eszébe, hogy esetleg ne kellene betartani ezt a jogszabályt akkor ha a sportegyesület a lőfegyverét és lőszerét a sportegyesület tagjának edzés időtartamára átengedi. Voltam már egynehány edzésen és versenyen (kevesebben mint szerettem volna) de ilyen attitűdöt nem fedeztem fel felelős sportvezetők és versenyzők körében.

Dr. Bokros Gábor
www.drbokros.hu

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.