This is alternative content.

Jog & fegyver 203.

?Jog és fegyver az állam tartópillérei? Justinianus

Ezúttal is az Ügyvéd válaszol, a témakörök pedig az EU-n belüli légfegyverimport buktatóitól a lőtér-létesítésen keresztül, a flóberteken és a western-puskatokon át a gáz-riasztó fegyverekig terjednek.

T.M olvasónk levele

Történt, hogy nagyon megtetszett egy légpuska, amit meg is rendeltem Spanyolországból. Rögtön át is utaltam a pénzt. Aztán egy kicsit jobban átnézve a részleteket vettem észre, hogy az energiája jóval nagyobb az itthon megengedettnél.  Azonnal lemondtam a megrendelést, amit vissza is igazolt a rendszer, valamint az ügyintéző is személyesen. Megállapodtunk, hogy a pénz ha beérkezett visszaküldik. Aztán tegnap jött a futár és távollétemben átvették a légpuskát, mivel nem tudták mi van a csomagban.  Mi történhet ilyenkor? Számíthatok esetleges ellenőrzésre a hatóságoktól? Nem tudom milyen nyoma lehet a csomagnak, esetleg vámkezelés történik-e unión belül. Mindenesetre írtam a spanyol partnernek, hogy vagy visszaküldöm a csomagot vagy küldjenek egy gyengített légrugót ami itthon is legális.

Válaszom:

Az Európai Unión belül vámkezelés nincs, de ez nem jelenti azt, hogy a csomagban levő fegyvereket nem veszik észre. Ezt is biztosan látták, de mivel légfegyver, nem foglalkoztak vele. Amennyiben a légfegyver lövedékének csőtorkolati energiája meghaladja a 7,5 Joule-t, akkor az lőfegyvernek minősül. A lőfegyver engedély nélküli birtoklása bűncselekmény. Amennyiben a légfegyveren nincs olyan jelzés, amiből tudni lehetne a csőtorkolati energia értékéről -  egy esetleges büntetőeljárás során- akkor büntethetőséget kizáró ok áll fenn önnek szemben, de ez nem jelenti azt, hogy a légfegyvert ne koboznák el. Tehát amennyiben egy hatósági ellenőrzésen fennakad, akkor mindenképpen anyagi veszteség fogja érni, és így legjobb lenne visszajátszani az egész ügyet. Csakhogy ez akkor is fennállhat, ha teljesen jóhiszeműen feladja a spanyol cégnek és kifelé menet ellenőrzik a küldeményt. Én a magam részéről az Ön helyében valamiképpen gondoskodnék róla, hogy az erősebb rugó mihamarabb kikerüljön a fegyverből, a gyengébb pedig bekerüljön, amitől teljesen biztosan alacsonyabb lesz a csőtorkolati energia mint 7,5 joule., Vagy nem is foglalkoznék vele, hiszen a kiküldéssel csak növekedne a hatósági eljárás bekövetkezésének esélye.
(Viszont ha esetleg megbukik a 7,5 J feletti légfegyverével, és ezen levelezés a hatóság birtokába kerül, akkor már nem hivatkozhat arra, hogy ennek nem volt tudatában ? A szerk.)

 

B. M. olvasónk levele

 

Röviden magamról 2. éve leszek sportlövő maroklőfegyverrel. A közel jövőben szeretnék saját fegyver iránti kérelmet benyújtani( pár köröm biztosan lesz azzal is) . Az egyesület ahova le vagyok igazolva sajnos csak pontlövészetre alkalmas minősítés is abból van , viszont engem a dinamikus lövészet jobban vonz és erre nem nagyon van lehetőség a környékemen így jött a gondolat egy saját lőtért építéséről. Itt jönne a kérdésem, hogy lőtér építéséhez milyen engedélyekre van szükség illetőleg mi a jogi vonzata a dolognak? Azt tudom hogy egy sport egyesületet kell alapítani azzal viszonylag tisztában vagyok. Emlékezetem szerint utána lehet csak lőteret szabályszerűen működtetni. Sikerült kiderítenem , hogy kell egy szakértő aki felméri a területet , hogy alkalmas-e lőtérnek , utána Illetékes rendőr főkapitányság és ott be kell jelenteni? Nem hiszem , hogy ez ennyire egyszerű lenne kis hazánkban , ezért fordultam segítségért önhöz.

Válaszom
Azért nem ennyire bonyolult a helyzet.  Lényeges kérdés, hogy melyik megyében lesz a történet előadva, mert ahhoz kell mindent igazítani. Az egyesület megalapítása jelenleg a fővárosban a leghosszabb, ámbár az utóbbi fél évben már bejáratódott a rendszer és megoldható, ha van legalább 10 tag hozzá. Tudnom kellene, hogy terep, vagy épített lőtérben gondolkodik ?e. Mindkettőnek van előnye és hátránya is, azonban ezek sem megoldhatatlan problémák. Általában az egyesület kér egy előzetes igazságügyi szakértői véleményt, majd annak alapján megtervezi és engedélyezteti a lőteret. Nem mindegy a szomszédok és környékbeliek véleménye sem, mert bele tudnak piszkálni ha akarnak. A tereplőtér esetében a területet nem szükséges kivonni a művelésből, illetve ha mégis, akkor az kedvezményesen tehető meg. Ki kell dolgozni egy lőtérszabályzatot és valakinek rendelkeznie kell lövészetvezetői vizsgával. Ezek azonban csak a végső pontban futnak össze, vagyis azt jelenti, hogy mindezen feladatokat párhozamosan is lehet futtatni és ezzel jelentős időt lehet megspórolni, csak az a lényeg, hogy a feltételek az engedély kérelem benyújtására összeálljanak.

 

L. J. olvasónk levele:

Több "flóbert lőfegyver" van a tulajdonomban, mindegyikre rendelkezem az illetékes rendőrkapitányság által kiadott lőfegyvertartási engedéllyel. Fenti flóbert lőfegyvereimre vonatkozó - a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszer Vizsgáló Kft által kiállított -"Tanúsítványok" érvényességi határideje rövidesen lejár. Mivel a 31/2006. (VI.1.)GKM rendelet
7.§ (3) bek. mentesíti az időszakos vizsgálat alól a sportlőfegyvereket, vonatkozik-e ez a mentesség a már használatomban lévő flóbert lőfegyverekre?
Tudniillik a fegyvertartási engedélyeimben a "CÉLLÖVÉSZET" van megadva a fegyvertartási cél indokaként! Azzal a kéréssel fordulnék Önhöz, hogy legyen szíves tanáccsal szolgálni számomra nem túl rózsás helyzetemben, amennyiben ideje engedi:

Válaszom:

Sajnálatosan nem lesz jó hírem, mert a flóbert fegyver nem sportlőfegyver. A sport célú lőfegyverek valóban mentesültek az időszakos műszaki vizsgáztatás alól. A sport célú lőfegyverek megszerzési processzusa lényegesen eltér a hobbi célú flóbert fegyverekétől és így nem is lehet a flóbert fegyvereket sport célú lőfegyvernek tekinteni. Ha az lenne, akkor tartásához évenként sportorvosi vizsgálat illetve érvényes sportminősítés is kellene, megszerzéséhez ráadásul egy országos szakszövetségi javaslat, ami flóbert esetében nem oldható meg

 

D. J. olvasónk levele

Gáz- és riasztófegyver viselési engedélyemet 2006-ban váltottam ki és mindeddig nagy megelégedéssel birtokoltam. Sajnos arról a tényről figyelmetlenségből megfeledkeztem (miután munkából kifolyólag a fegyver viselésének mellőzésére kényszerültem), hogy 2007 folyamán új személyi igazolványt kellett csináltatnom, melynek tényét elmulasztottam jelenteni a hatóság felé. Abban szeretném tanácsát kérni, Ön hogyan járna el az ügyben - feltételezve, hogy a helyemben van és szeretné megtartani engedélyét amennyiben az lehetséges és nem szeretne a későbbiekben hátrányt szenvedni az elkövetett ballépés miatt. Sajnos a hiba felfedezése és a kérdés annak kapcsán merült fel, hogy szeretném újrakezdeni a régóta nem űzött sportlövészetet és természetesen a saját fegyver vásárlásának gondolata is a fejemben motoszkál, amint azt az aktuális jogszabályok lehetővé teszik.

 

Válaszom:

Én az Ön helyében visszaadnám a viselési engedélyemet. A gáz-és riasztófegyvert pedig megtartanám, mivel a tartáshoz engedély nem kell. Meg kell jegyeznem, hogy a hatóságnak hivatalból tudnia kell a új személyi igazolványról, tehát erről nem öntől kellene tudniuk, de a jogszabályok hazánkban ilyen stupid módon rendelkeznek, így aztán azt be kell jelenteni. Mivel visszaadta az engedélyt ? elvileg- nem lehet Ön ellen szabálysértési eljárást indítani. A szabálysértési eljárással ugyanis az a probléma ? a bírságon kívül- hogy két évig el kell szenvedni a következményeit, mert csak utána kerül törlésre. Viszont érdemes lenne azt is megfontolni, hogy ezt a személyi igazolványát elveszti és amikor újat kap, azt már bejelenti.

 

Sz. G. olvasónk levele:

A napokban vetődött fel a kérdés: a polgári ruhát viselő rendőrök (pl. nyomozók) viselhetik-e szolgálati fegyverüket nyíltan, vagy csak rejtve? Több rendőrt is megkérdeztem amire ők azt válaszolták, hogy csak rejtve. Viszont jogszabályban/szolg. szabályzatban leírva, ezt sehol nem találtuk. Az alábbi rendelet nem egyértelmű. Már ami a polgári ruházatra vonatkozna.

?30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról
96. § (1)  A szolgálati lőfegyver szolgálatban nyíltan is viselhető, szolgálaton kívül csak rejtett módon hordható. ?

Kérdésem tehát, hogy mi az előírás és van-e erről jogszabály?

Válaszom:
Az én álláspontom szerint közterületen polgári ruhában a lőfegyver rejtve viselhető. Kétségtelen tény, hogy a fegyveres erők és rendészeti szervek lőfegyvereire nem vonatkoznak a polgári lőfegyverekre vonatkozó szabályok, de azért nem árt logikusan gondolkodni. A testületek egyes tagjai nem azért járnak polgári ruhában, mert a  testületek már annyira le vannak pusztulva, hogy nem telik egyenruhára.
Az objektum területén a vizsgálati munkát akár egyenruhában, akár polgári ruhában el lehet végezni. A testületek meghatározott feladatait ellátó munkatársai azért viselhetnek polgári ruhát, mert az adott feladat végrehajtása során nem kívánják teljes bizonyossággal mindenki tudtára adni, hogy ők szolgálati tevékenységet végeznek. Márpedig ha a polgári ruha viselésével hatósági mivoltukat leplezik, akkor mi okuk lenne, hogy a fegyverüket nyíltan viseljék. Ennek semmiféle oka vagy indoka nem lehet és különösebb értelme sincs.

 

H. I. olvasónk levele:

Aki hatósági engedély nélkül légfegyvert gyárt, légfegyverhez alkatrészt gyárt, vagy a légfegyveren teljesítmény növelő beavatkozást végez milyen büntetésre számíthat?

 

Válaszom
Aki hatósági engedély nélkül légfegyvert gyárt,  arra a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alábbi rendelkezése vonatkozik
137. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés
183. § (1) Aki
a) a lőfegyver vagy lőszer gyártására, tartására, kereskedelmére, javítására vagy használatára és szállítására vonatkozó szabályokat megszegi,
b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, szabálysértést követ el.
(1a) Aki
a) kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedély nélkül megszerez vagy tart,
b) az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez tartozó csekély mennyiségű lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átad, szabálysértést követ el.
(2) Aki
a) a légfegyver, gáz- és riasztófegyver, muzeális fegyver, színházi fegyver, illetve hatástalanított lőfegyver gyártására, kereskedelmére, megszerzésére, birtoklására, viselésére, tartására vagy használatára vonatkozó szabályokat megszegi,
b) a lőtér üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
(2a) E § alkalmazásában csekély mennyiség a legfeljebb tíz darab lőszer.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Aki viszont hatósági engedély nélkül a légfegyveren olyan teljesítménynövelő beavatkozást végez ami miatt a légfegyver lőfegyvernek fog minősülni arra  a Btk alábbi rendelkezése fog vonatkozni

Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés
325. § (1) Aki
a) lőfegyvert engedély nélkül megszerez vagy tart,
b) lőfegyvert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz,
c) lőfegyvert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,
d) a lőfegyver készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,
e) engedéllyel tartott lőfegyverét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki
a) kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiséget meghaladó vagy más lőfegyverhez tartozó lőszert engedély nélkül megszerez vagy tart,
b) lőszert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz,
c) lőszert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,
d) a lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,
e) az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez tartozó, csekély mennyiséget meghaladó vagy más lőfegyverhez tartozó lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átad.
(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.
(4) Aki az engedéllyel tartott kézilőfegyverét, vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét, illetve az ahhoz tartozó lőszert bejelentés nélkül az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon átszállítja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(5) Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(6) E § alkalmazásában csekély mennyiség a legfeljebb tíz darab lőszer.

 

H. J. olvasónk levele

Tisztelt ügyvéd Úr. Nekem van egy .30-30-as Marlin alsókulcsos fegyverem. Külföldről hozattam hozzá  egy tokot ami csak félig takarja a fegyvert.(Western érzés).Jó bozótos, hajtásban jól alkalmazható puska. A következő lenne a kérdésem. Ha engem meghívnak vadászni, és én motorral szeretnék menni,hogy kell szállítanom a puskát. Tankolnom kell mert nem bír 200km nél többet tankolás nélkül. A fegyver fele kilátszik ilyenkor hová kell rakni,egyáltalán motorral lehet szállítani? Várom tisztelettel válaszát. Hornyák János

Válaszom

Fegyvert természetesen lehet motorral szállítani, viszont a western tok nem fog megfelelni a szállítás során megkívánt fegyvertoknak. Hogy miként fog bemenni az üzemanyagkútra fizetni egy puskatokkal a hátán az kérdéses és ebbe jelentősen belejátszik a napszak és az adott üzemanyagkút forgalma. Higgye el, hogy hajnali 2-kor ha így megy be fizetni, a pénztáros rá fog csapni a pánikgombra, aztán nem neki kell majd magyarázkodni. Még akkor sem ha teljesen zárt fegyvertok van az ön hátán. Más megoldást kell kitalálni, mert a motoron őrizetlenül sem hagyhatja.

K. P. olvasónk levele

A Kaliber.hu oldalon találtam az Ön elérhetőségét, és szeretném a segítségét kérni.
Zoraki 1 GG típusú gázpisztolyt gumilövedékkel ha jól tudom, akkor a saját lakásomon belül önvédelemre használhatom. Ha ebben a formában (gumilövedékkel) nem a lakásomban használnám, hanem közterületen, akkor milyen engedélyre lenne szükségem? Ugyanis ebben a formájában a torkolati energia meghaladja a 7,5 Joule határt, és ha jól tudom, onnantól kezdve már lőfegyvernek minősül.

 

Válaszom:

Ezt az olvasói levelet csupán okulásul tettem be, mert amikor elolvastam akkor először azt hittem, hogy valaki ? talán a főszerkesztő - viccelődik velem. (Tényleg nem én voltam, az immár 11 éve hatályon kívül helyezett generális 7,5 J-os korlátra való hivatkozás annyira idegesít, hogy ezzel nem poénkodnék  ? A szerk.)
De nem. Itt tartunk, vagy talán a jog & fegyver rovat lett annyira rossz, hogy már átlapozzák és csak a képeket nézik meg az olvasók.
Nem lehet gumilövedékes fegyverre semmilyen engedélyt kapni, különösen nem lehet arra, hogy valaki (így, nevesítve) gáz- és riasztófegyvert gumilövedékkel közterületen viseljen ? ez egy nem rendeltetésszerű ?üzemmód?, melynek viszont sem jogszabályi tilalma, sem szankciója nincs.
A Zoraki 1 GG típusú gázpisztolyból pedig akkor lesz lőfegyver, ha kicserélik a csövet, a forgódobot és a teljes tokszerkezetet, hogy abból majd valamilyen lőszert lehessen kilőni. (Az így létrejött teljesen új lőfegyverben talán a török gázrevolver ütőszege még használható lesz. Na, ez poén, az olvasói kérdés meg maga az abszurd  ? A szerk.)

Dr. Bokros Gábor
www.drbokros.hu

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.