This is alternative content.

Jog & fegyver 200.

?Jog és fegyver az állam tartópillérei? Justinianus

Megint itt az év vége és nem véletlen, hogy a pirotechnikai kérdéseket is ebbe a lapszámba igyekeztem bezsúfolni, mondván, hogy talán idejében szólok. Arról a néhány ? meglehetősen keveseket érintő ? jogszabályi változásról, melyek az előző lapszám ?Hírek? rovatában szerepelt, majd januárban olvashatnak.

H. K. olvasónk levele

Volna pár kérdésem, amit feltennék önnek. Mindenekelőtt köszönöm, hogy időt szán rám! Rögtön a tárgyra térve: 18 éves elmúltam és vannak ambícióim egy airsofttal, illetve katonai ruházattal, késekkel foglalkozó bolt megnyitásához. Egyszerűsítve nem engedély köteles fegyverekkel foglalatoskodna a bolt, hanem szabadon tartható fegyverekkel, ruhákkal. Tömören a kérdésem az volna, hogy egy ilyen bolt nyitásához szükség van-e fegyver vizsgára. Különleges engedélyekre, különleges képzésekre, vagy elegendő egy olyan céggel rendelkezni, amely sport, hobby, ruházat stb. árucikkekkel foglalkozik.

Válaszom:

Attól, hogy valaminek a megszerzéséhez és birtoklásához nem kell hatósági engedély nem jelenti azt, hogy árusításukhoz sem kellene és itt most konkrétan nem az illetékes jegyzőnek a jogszabályban meghatározott üzletkörökre vonatkozó működési engedélyére gondolok.

3. § (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:
a) a lőfegyver, a lőfegyverdarab (a továbbiakban együtt: lőfegyver), a muzeális lőszer kivételével a lőszer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lőfegyver hatástalanításához, a lőfegyver kiállításához és a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez,
b) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához,
e) a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, valamint sportlövészeti célú használatához, valamint

Amint látja a vastagon szedett részben csupa olyan eszköz van, aminek a megszerzéséhez és birtoklásához nem kell rendőrhatósági engedély, azonban a forgalmazásához igen. Mi is a forgalmazás?

19. forgalmazás: lőfegyver, lőszer, illetve egyéb fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és közvetítő kereskedelmi tevékenységet is;

Tehát, ha lőfegyvernek  nem minősülő egyéb fegyvert kívánna értékesíteni, akkor az forgalmazásnak minősül, amit függetlenül attól, hogy nem lőfegyverekről van szó, lőfegyver- kereskedő végezhet.

18. lőfegyver-kereskedő: az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki (amely) kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben lőfegyver-, lőfegyverdarab- vagy lőszergyártás, kereskedelem, közvetítő kereskedelem, csere, bérbeadás, javítás, hatástalanítás vagy átalakítás területén végzi;

Kétségtelen tény, hogy a 2004 évi XXIV. tv. 2.§ 18. pontjában meghatározott lőfegyver-kereskedő definíciójánál nem találjuk meg a lőfegyveren kívüli egyéb fegyvereket, azonban ez ne nyugtassa meg. A rendőrhatóság a 3.§. (1) bek b.) pontja szerint erre a tevékenységre lőfegyver kereskedői engedélyt kell, hogy adjon még akkor is, ha egyetlen lőfegyvernek minősülő fegyver sem lesz a boltjában. Azt azért remélem tudja, hogy az airsoft, az légfegyvernek minősül minden szempontból, ugyanis a légfegyver csőtorkolati energiájának nincs alsó határa. (Eléggé nevetséges módon, és az EU-direktívákkal ellentétesen ? A szerk.)

Sz.B. olvasónk levele

Mivel az interneten nagyon sok pletyka kering a gáz-riasztó fegyver tartásával kapcsolatban ezért szeretnék önhöz fordulni . Kérdésem: Valóban vásárolható és tartható 18. életév alatt gáz-riasztó fegyver ? Csak otthon, magánterületen stb. vagy ott se lehet 18. amíg be nem töltötte az illető a 18. életévét ? Válaszát előre köszönöm !

Válaszom:

Mondanám, hogy rossz helyen informálódik, ha a Kaliber nem lenne elérhető az interneten ? már ameddig az internet mindenki számára elérhető - ugyanis a magazinnak mind a nyomtatott mind pedig az elektronikus változatában gyakorlatilag folyamatosan tájékoztatunk arról, hogy a gáz- és riasztó fegyver birtoklásához nem kell engedély. Elméletileg nincs alsó korhatára a birtoklásnak. Hangsúlyozom, hogy elméletileg - vagyis semmilyen jogszabály nem mondja ki azt, hogy hány éves kortól birtokolhat valaki gáz- és riasztófegyver. Ezzel együtt arra is felhívom a figyelmet, hogy aki olyan kiskorú részére ad el vagy ad át ilyen fegyvert, aki azt nem tudja kellő felelősséggel kezelni, az belefuthat egy kiskorú veszélyeztetésének bűntettébe.
Ez már akkor is bekövetkezhet, ha a kiskorú a gáz- és riasztófegyver tartása során szabálysértést követ el.
(A gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedélyt viszont csak nagykorú, cselekvőképes és a jogszabályban meghatározott előéleti feltételeknek megfelelő személy kaphat.)

T.T. olvasónk levele

A pár napja egy kirándulást tettünk a házunk padlásán. Eredetileg a tetőtérből akartunk panorámaképeket készíteni, mert itt gyakorlatilag szinte utca hosszan keresztül lehet menni a padlásokon annak, aki ismeri a járást. Én elsődlegesen attól tartottam (és még ma is) hogy esetleg valami magánlaksértést követünk el, de mivel erősen úgy voltunk öltözve, mint aki ott valami munkát végez a kutya sem szólt hozzánk. A lényeg azonban az, hogy az egyik helyen találtunk egy csomó tűzijátékot, petárdát meg miegymást. Komoly mennyiségre kell gondolni, de minden szépen le volt fóliázva és a porréteg vastagsága miatt akár évek óta is ott állhatott.
Úgy gondoltuk, hogy egyelőre ott hagyjuk, aztán később közösen visszamegyünk érte és elszállítjuk, aztán szilveszter környékén tartunk egy kis mulatságot. Helyesebben itt teljesen szétszakadt a csapat. Fele ezt az álláspontot képviselte a másik fel meg részben azt, hogy be kell jelenteni a rendőrségre illetve volt olyan is, hogy hagyjuk ott ahol  van.
Mit is kellene nekünk itt tenni?

Válaszom:

Nem olyan egyszerű a helyzet. A probléma ott kezdődik, hogy többen voltak és ott folytatódik, hogy adott esetben mások is láthatták, hogy merre járnak
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről  szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerint
2. § Pirotechnikai terméknek minősül
a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) ?A? és ?B? Melléklete szerinti veszélyes áruk 1. osztályába tartozó UN 0039, 0066, 0092, 0093, 0101, 0103, 0121, 0131, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0299, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0323, 0325, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0349, 0353, 0368, 0373, 0403, 0404, 0418, 0419, 0420, 0421, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0454, 0487, 0492, 0493, 0503 számú termék, vagy
b) bármely olyan, robbanóanyagot, illetve pirotechnikai elegyet tartalmazó termék, amely önfenntartó exoterm kémiai reakción keresztül, szabályozott módon, előre meghatározott speciális (fény-, füst-, gáz-, hang-, hő-, köd-, láng- vagy szikra-) hatást, illetve ezeknek a hatásoknak a kombinációját fejti ki.

Úgy gondolom, hogy jelen lapszámban nem fejtem ki részletesen az  ADR megállapodás A és B mellékletébe foglaltakat, mely mintegy 1252 oldalon keresztül taglalja a veszélyes anyagokat. Tipikusan ez az a jogszabály mármint - a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet- aminek az esetében a jogkövető állampolgár nyugodtan hivatkozhat a jog ismeretének hiányára (amire általában hivatkozni nem lehet) ugyanis ezen jogszabály alapján speciális képzettség nélkül nem lehet megtudni, hogy az mire is vonatkozik.
Így aztán úgy gondolom, hogy tekintsük pirotechnikai eszköznek azt, amit a köznyelv annak tart, vagyis olyan eszközöket, aminél mechanikai vagy hőhatás következtében valamilyen nagyobb erejű hang és fényhatás keletkezik, esetleg füst vagy valamilyen mozgási energiával rendelkező, a mozgás során részben vagy egészében megsemmisülő tárgy kerül pályára.  Ez lehet, hogy nem túlzottan pontos, de legalább érthető.

6. § (1) A talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek, kivéve a magánszemély által birtokolható pirotechnikai terméket, ha a birtoklás - e rendelet szerinti - feltételei rá nézve fennállnak.
(2) A pirotechnikai tevékenységre irányuló hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) iránti kérelmet benyújtó vállalkozás (a továbbiakban: engedélyes) a pirotechnikai termék elvesztését haladéktalanul bejelenti a pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnál.
(3) A rendőrség a talált, valamint a zárolt pirotechnikai termék megsemmisítéséről gondoskodik, ha
a) a termék hibás, vagy felhasználhatóságának időtartama eltelt,
b) a jogosult annak elszállításáról, értékesítéséről vagy megsemmisítéséről a rendőrségi tárolás megkezdését, illetve a helyszínen történő zárolás elrendelését követő egy éven belül nem gondoskodott.
(4) A zárolás, és az ahhoz kapcsolódó megsemmisítés költségeit az érintett, valamint az örökös vagy a jogutód téríti meg.

Amennyiben tudnánk, hogy mit találtak pontosabb választ is tudnék adni. Szaktudással nem rendelkező magánszemély csak a T1-gyel és P1-gyel jelölt, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó terméket tarthat/használhat.

(Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó eszközök EGÉSZ ÉVBEN SZABADON MEGVÁSÁROLHATÓAK, TARTHATÓAK, BIZTONSÁGI SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL HASZNÁLHATÓAK!
(1. kat.: 14 éves kortól és beltérben is, 2. kat.: 16 éves kortól és kültéren használható. Maximálisan nettó 1 kg tárolható egy helyen.))
Azt onnan tudja meg, hogy melyik osztályba tartozik, hogy rá van írva. Amennyiben a termék jelzéséből ez nem tűnik ki, akkor az akármi is lehet. Egyébként a pirotechnikai terméket kizárólag gyártói műbizonylat megléte esetén, a használati és kezelési útmutató szerint lehet használni
A rendőrségi bejelentéssel két gondom van. Ha azonosítható módon bejelentik, akkor jön a kérdés, hogy mit kerestek ott. Ha nem azonosíthatóan telefonon, akkor meg fennáll a veszély, hogy önöket fogják beazonosítani, mint aki ott járt.
Egy biztos, hogy én az elszállítást és a felhasználást nyomatékosan nem javaslom még akkor sem, ha egyértelműen beazonosítható és szabadon tartható termékről is van szó. Az a tény, hogy hosszabb ideje lehetett a padláson lényeges hatással lehet az eszközök biztonságos felhasználhatóságára.

Z. T. olvasónk levele

A barátom hozott külföldről szilveszteri rakétákat, petárdákat, amit majd egy baráti társasággal együtt szeretnénk felhasználni. A gond csak az, hogy az ország másik végében a szüleimnél rakta le, viszont mi itt vagyunk Budapesten és ide is tervezzük a szilveszteri bulit. Kell?e valamilyen engedély arra, hogy ezeket ide szállítsuk illetve mi történik, ha egy ellenőrzés során megtalálják nálunk, mivel kb. egy személygépkocsi csomagtartónyi anyagról van szó.

Válaszom:

A petárdákat felejtsék el, úgy ahogy vannak, mert komolyabb összegű szabálysértési birság jöhet ki belőle, amit pedig szilveszter idején inkább valami komolyabb alkoholtartalmú folyadékra kellene költeni. Még a másnaposságot is beleszámítva jobban jönnek ki így. A rakétákkal más a helyzet. Ha az szabadon birtokolható kategóriába tartozik ld. az előző válasz és nem járt le a szavatossági ideje. Amennyiben a rendőrség az ellenőrzés során megállapítja, hogy a pirotechnikai termék ugyan szabadon tartható, de a felhasználhatósági idő letelt, akkor azt a rendőrség a tulajdonos költségére megsemmisíti. Tehát a műbizonylaton kívül célszerű megnézni a felhasználhatósági időtartamot is.

T.Cs olvasónk levele

Lehet- e tűzijátékot erdőben felhasználni? A kérdésem oka, hogy minden szilveszterkor túrázni szoktunk és az új évet a szabadban köszöntjük. Arra gondoltunk, hogy ? feltéve ha megfelelő az időjárás és végre hó is lesz- ebben az évben viszünk magunkkal néhány rakétát is, szigorúan betartva a tűzvédelmi szabályokat és azzal is emeljük az ünnep fényét.

Válaszom:

Örülök a természetjáróknak és gondolom az erdőben pihenő vagy élelmet kereső vadak is rettenetesen örülnek annak, hogy valakit odavisz a jó dolga a rakétáival együtt. Nem tudom ép ésszel felfogni, hogy valaki azért megy ki éjszaka a természetbe, hogy belerondítson a csöndbe és a csillagfénybe.

(2) Az 1., 2., a T1, a P1, valamint a mezőgazdasági és az erdőgazdasági felhasználás céljára előállított P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék kivételével tilos pirotechnikai terméket védett természeti területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetében védett természeti területen az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék felhasználása is tilos. Védett természeti területre nem érhet be a felhasznált pirotechnikai termékek védőterülete sem.

És még ott is kifejezetten tilos ilyen eszközöket felhasználni ahova én járok vadászni. Ez egy helyi szabály, amiről mindenki, aki ilyesmire akar vetemedni, saját testi épségének megóvása érdekében kellő alapossággal tájékozódjon.
A fentiek alapos megfontolására és a még kevéssé átlátható szabályok betartására is a figyelmet felhívva kívánok minden olvasónak boldog, békés újesztendőt.

Dr. Bokros Gábor
www.drbokros.hu

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.