This is alternative content.

Jog & fegyver 197.

?Jog és fegyver az állam tartópillérei? Justinianus

Ebbe a számba véletlenek folytán két olyan olvasói levél is belekerült, ami a haditechnikai eszközökre vonatkozik, illetve még egy lőfegyver-használati kérdés többféle aspektusból megvilágítva.

H. O. olvasónk levele:

Cégünk vagyonvédelmi tevékenységet folytat, helyesebben személy-, vagyon- és információvédelmi tevékenységet és szeretnénk poligráfos vizsgálatokat is végezni megbízóink számára a munkatársak ellenőrzése során. Erre bizonyos külföldi tulajdonosi körű cégeknél elég nagy igény van. Gyakorlatilag találtunk hozzá szakembert is, a készüléket külföldről, pontosabban az USA-ból kellene megrendelnünk, ami félig-meddig már megtörtént elég jelentős összeget invesztáltunk bele, de mégsem jutunk hozzá. Időközben azt az információt kaptuk, hogy ez, mármint haditechnikai (?) eszköznek minősül, amit nem igazán értünk, de félhivatalos tudakozódásunkra ilyen engedélyt kizárólag a rendőrség adhat ki. Abban a megkérdezett rendőrök mindegyike egyetértett, hogy kell hozzá engedély, csak még nem találtuk meg azt az osztályt, aki ezt intézi.

 

Válaszom:

Kezdjük az elején, holott a végén találjuk meg a megoldást.

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. tv. melléklete tartalmazta eredetileg mindazon termékeket és szolgáltatásokat, melyek ezen engedélyezési rendbe tartoznak, azonban ezt a mellékletet a 2011. évi CLXVI.tv. 84.§.58. pontja hatályon kívül helyezte.
A törvény végrehajtási rendelete, vagyis a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának részletes szabályairól szóló 301/2005 ( XII.23) Korm.r.-ben megtalálható a teljes engedélyeztetési eljárás, beleértve azt is, hogy ilyen tevékenységre engedélyt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal adhat ? a nemzetbiztonsági szolgálatok valamint a TEK vezetőjének előzetes véleménye alapján - azzal, hogy az engedély kiadásáról értesíteni kell többek között a rendőrhatóságot is (az iparért felelős minisztert valamint  HM, BM, ORFK).
Természetesen a behozatal alatt az Európai Unió vámterületén kívülről történő behozatalt kell érteni, amennyiben az nem tartozik a ?közösségi áru? fogalomkörébe. A közösségi áru meghatározása a Vámkódexben -2913/92/ EGK- található a 4. cikk 7. pontjában.

Persze ebből még nem tudhatjuk, hogy a poligráf beletartozik-e ebben a körbe vagy sem. Ehhez előbb át kell tanulmányozni a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011 (VIII.18.) Korm. r.-et.

Ennek 1. számú mellékletének XXV. fejezete tartalmazza a kényszerítő és bűnfelderítő eszközöket, melynek 2. pontjában található bűnfelderítő eszközök között az e./ pontban szerepel  ?a speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések illetve ezek alkatrészei és tartozékai? melynek  1. alpontjába tartozik a ?4 vagy több csatornaszámú poligráf?.

Tehát eljutottunk a végére. A 4 vagy több csatornás poligráf (kevesebb érzékelővel viszont komolyabb cég nem is foglalkozik) haditechnikai eszköznek minősül melynek az Unión kívülről történő behozatala engedélyköteles.
Megjegyzem, hogy az engedélyeztetési eljárásról nem árt tudni, hogy ha valaki nem kapja meg az engedélyt, akkor az elutasítás indoklásában a nemzetbiztonsági okra hivatkozás fog szerepelni, következésképpen a határozat ellen érdemi fellebbezést vagy bírói utat sem tud senki igénybe venni, ugyanis a ?nemzetbiztonsági ok? megjelölésnél még egy közigazgatási perben sem adnak több indoklást.

De lehet, hogy mégsem ilyen tragikus a helyzet.

Van ugyanis egy olyan lehetőség a Korm.r.-ben, mely szerint nem tartoznak engedélyezés alá azok a biomedikai készülékek, melyeket a kórházak a biológiai, neurofizikai reakciók vizsgálatára alkalmaznak. Mivel a poligráf kifejezetten ilyen eszköznek minősül, ilyen címen kell behozatni.

Megoldás az, hogy be kell hozatni egy kórházzal vagy bármely más olyan egészségügyi intézménnyel, amely adott esetben meg tudja oldani, hogy ilyenre legyen szüksége. Ez nyilván nem teszi olcsóbbá a behozatalt, mert lehet, hogy a kórháznak is pont szüksége van valamilyen gépre, de a kölcsönös előnyök alapján lényegesen előbbre lehet jutni, mint teljesen felesleges és bizonytalan köröket futni egy engedélyeztetési eljárással.

D. T. olvasónk levele:

Optikák értékesítésével foglalkozom, melyben ugyan kis szegmenst képeznek a távcsövek, de egyre nagyobb rájuk az igény, különösen a vadásztávcsövekre. Az hallottam, hogy csak bizonyos nagyításig (6x ?) lehet behozni távcsöveket mindenféle engedély nélkül. Nekem elvileg ez is megfelelne, mert nem kívánok foglalkozni semmilyen olyan áruval, amihez mindenféle hatósági engedélyt kell még beszereznem. Különösen nem hiányzik, hogy rendőrök ellenőrizgessenek. Erről ugyanis nem sok jót hallottam és inkább maradnék egy szűkebb készletnél, de abba ne szóljon bele senki.

Válaszom.

160/2011 (VIII.18.) Korm- r. 1. számú mellékletének I. fejezet megjegyzése szerint:
Nem tartozik az engedélyezési eljárás alá az elektronikus képfeldolgozás nélküli legfeljebb kilencszeres nagyítású optikai fegyver-célzókészülékek, melyeket nem kimondottan katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át vagy amennyiben nem tartalmaznak kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajszálvonal-hálós lemezeket.

Én ilyen hajszálvonal-hálós lemezzel utoljára a PGO-7 optikai irányzéknál találkoztam utoljára, amit az RPG-7-nél használtunk és a hálós megoldás célja kizárólag a céltávolság és célsebesség meghatározására volt több- kevesebb sikerrel alkalmas.
Jelenleg még a legegyszerűbb távolságmérők is pontosabb adatokkal szolgálnak, így ennek az optikának az ilyen szigorú meghatározása teljesen indokolatlan. A jogszabály szövege azért meglehetősen dodonai. Ennek oka a fentii szövegben kivastagított ?vagy? szócska. Ha az nem lenne, akkor bármelyik, eredetileg katonai célra kifejlesztett vagy átalakított távcső kikerülne az engedélyezési körből, ha nem tartalmaz hajszálvonal- hálós lemezt, mint pl. a PSzO-1

Így viszont ezzel a szövegezéssel az ott felsorolt feltételek nem váltak konjunktívvá, hanem egyediek, egymástól függetlenek. Tehát az engedélyezési eljárás alá tartoznak minden

  • elektronikus képfeldolgozású
  • 9-szeres nagyítást meghaladó
  • katonai célra tervezett
  • katonai célra átalakított
  • hajszálvonal- hálós lemezzel ellátott távcső

 

Sz.T. olvasónk levele:

Egy kérdést szeretnék feltenni, ha lehetséges, kérem válaszoljon, akár valamelyik szaklap oldalán is, de kérem erről értesítsen.  A legenda szerint régen úgy oktatták a fegyverhasználókat, hogy ?lehetőleg ne lőjenek, de ha lőni kell, akkor azt úgy tegyék, hogy ne maradjon tanú?. Azt kérdezem, hogy erről mi a véleménye, mit tanácsol egy mai éles és teljesen jogszerű jogos védelmi helyzetben fegyvert használónak. Mit tanácsolna a teljes vizsgálati, bűnügyi, pszichológiai aspektusát végiggondolva, nem kifelejtve egy esetleges későbbi bosszú lehetőségét sem.

 

Válaszom:

Az erdőmérnök olvasó nem véletlenül tette fel a kérdést. Okkal feltételezem, hogy szolgálati lőfegyver viselési jogosultsággal és kötelezettséggel próbálja megóvni a rábízott területen a természetet, a fa- és akár a vadállományt is. Ennek során elég sok olyan konfliktusa keletkezhet és biztos vagyok benne, hogy keletkezik is, amikor a feladatát önállóan, semmilyen külső segítségre nem számítva kell megoldani. Az általa feltett kérdést sokkal nehezebb megválaszolni, mint gondolnánk.
Lényegesen nehezebb helyzetben van, mint a rendőr, aki bármikor kérhet segítséget és mögötte áll a teljes szervezet, a maga mindinkább kevésbé korlátozott lehetőségeivel. Erre általában azt a választ szokták adni, hogy a lőfegyver használata még mindig kisebb hiba mint annak elmulasztása. (Az angolszász jogterületen ez úgy került a népnyelvbe, hogy inkább ítéljen felettem tizenkettő, mint négy vigyen a vállán. A szerbek meg egyenesen azt mondják, hogy a börtönből valaha, de a sírból soha.)
Az, hogy tanú ne maradjon igen régi kívánalom és nagyon ritkán jön össze. Tanú az, aki az érzékszerveivel valahol valamit érzékelt és arról be is tud számolni illetve közvetett tanúként az, aki más által érzékelt dolgokról tud beszámolni.

Persze, értem én a dilemmát. Ott áll az erdőmérnök az erdei tisztáson (napsütés, lágy lombsuhogás, madárcsicsergés, a szökellő őzekre hadd ne térjek ki), vállán a puska, körülötte meg 3- 4 ( esetleg 5) nagyipari fatolvaj, baltával és beindított láncfűrésszel, akik tudják, hogy az erdőmérnök már meg is jegyezte a teherautójuk rendszámát. Azt természetesen felejtsük el, hogy amit már felpakoltak azt békésen lerakják és megígérik a kár megtérítését.

Egy jó ismétlőfegyver természetesen kellő hatást tud elérni, de ezek az emberek még nem láttak egyetlen szétlőtt fejű embert sem, legfeljebb a moziban. Nem tudják, hogy egy emberből milyen sok vér folyik, ki mire kiszenved. Fogalmuk sincs arról, hogy ha az erdőmérnök akkor és ott valakit eltalál az már nem fog szerepelni a következő előadáson. Egyszerűen nem fogják elhinni, hogy lőni mer és a társaikat is azzal biztatják, hogy úgysem mer lőni.  Márpedig ha nem mer, akkor fennáll a veszély, hogy baleset éri, amit majd esetleg kimagyaráznak. Lesz belőle egy foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés, mert legalább négyen fogják állítani, hogy ők bizony szóltak, az erdésznek, hogy felé dől a fa, vagy hogy ne üljön a sarang alá, mert nincs kiékelve.

Arra persze ne is gondoljunk, hogy ott minden támadót majd kardélre lehetne hányni. Ennek legfőbb akadálya a megfelelő mennyiségű kardél hiánya. Ha azonban a szolgálati feladatát ellátó erdőmérnök úgy érzi, hogy az életét veszély fenyegeti, azonnal lőni kell. Az eltalált személy ilyenkor összeesik, vérzik, esetleg egy darabig jajgat, ami nem egy szívderítő produkció, a többi pedig rettenetesen meg fog lepődni. Persze ilyen közeli találat esetén ? hacsak nem egy .22-es puska volt kéznél -  a sebballisztika szabályai szerint az eltalált személy nagy valószínűséggel el fog halálozni, de sajnos ezzel a lehetőséggel is  számolni kell.
A legfőbb szabály: nem szabad pánikba esni. Ha a lövés célba talált ezt tényként kell kezelni.

Mindenkit, aki még találatot nem kapott le kell fektetni a földre arccal lefelé, és így várják be a rendőrség kiérkezését. Ennek során rendkívül agresszíven kell eljárni. A meglepetést kihasználva kell megtörni minden ellenállási, szembeszegülési kísérletet. Érezniük kell, hogy bármelyikük lehet a következő. Meg kell akadályozni közöttük mindenféle kommunikációt, amivel máris ki tudjuk küszöbölni, hogy ezek a személyek egybehangzó hamis tanúvallomást tegyenek.

Természetesen a rendőrségnek azonnal jelenteni kell a lőfegyverhasználatot azzal, hogy a rendőrség értesítse a mentőket. A bejelentést a központi ügyelet rögzíti, így nem mindegy mi hangzik el. A szóbeli bejelentés is tartalmazza azt a szöveget, hogy ?szolgálati feladatom során támadás ért és ezért lőfegyvert használtam. Egy főt eltaláltam, a többit lefegyvereztem?. (Minden erdei szerszám: motorfűrész, fejsze, balta, hántoló, bozótvágó, forgató kampó, akasztó horog) jelenléte gyakorlatilag felfegyverkezve elkövetésnek minősül, mivel emberélet kioltására alkalmas. Közölni kell, hogy ha ismét támadnak ismét lőni fog. Ezzel a technikai része a feladványnak letudva.

A jogi részében mindvégig következetesnek kell lenni A rendőrség elvileg nem gyanúsíthatja meg, hiszen megtámadták, de ha elhangzik, hogy érdekelt tanúként hallgatják ki, akkor ragaszkodjon ügyvéd  jelenlétéhez. Nem biztos, hogy azt kell hívni, aki a válóperét vagy az ingatlanvásárlását intézte. Attól az is jobb, ha csak annyi a kapcsolat, hogy együtt járnak vadászni.  Folyamatosan és konzekvensen kell a jogellenes támadásra és az az elleni jogos védelemre hivatkozni.
A pszichés része ettől sokkal nehezebb lesz. Biztos vagyok benne, hogy ennek feldolgozása sokkal nagyobb terhet jelent, mint minden, ami addig történt. Úgy vélem, hogy akkor cselekszik helyesen, ha ilyenkor szakember segítségét is igénybe veszi a trauma leküzdéséhez.

Dr. Bokros Gábor
www.drbokros.hu

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.