This is alternative content.

Jog & fegyver 190.

? Jog és fegyver az állam tartópillérei? Justinianus

Mielőtt rátérnék az erre a hónapra tervezett témára, nevezetesen néhány ismételten megküldött olvasói levél megválaszolására előzetesen célszerű a NAV január elején kiadott felhívását ismertetni. A januári számban volt már szó a külföldről történő behozatalról az EU vonatkozásában, így ezt a felhívást kizárólag a teljesség igénye miatt tesszük közzé.

A NAV 2014.01.06. ?i tájékoztatója:

Felhívás a polgári felhasználású lőfegyverek és lőszerek kereskedelmi célú szállításával kapcsolatos vámhatósági ellenőrzés rendjének változásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről és engedélyezéséről, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 2013. november 28-ai hatállyal módosította az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), illetve a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakat.
A jogszabályváltozás eredményeként a Korm. rendelet 2. mellékletének 3. pontja, illetve 3. mellékletének 4. pontja hatályát veszti, ezáltal a jelzett mellékletekben szereplő polgári felhasználásra szolgáló lőfegyverek és lőszerek (kivéve a lőfegyverutánzatokat) kereskedelmi céllal történő szállítását érintő párhuzamos engedélyezési gyakorlat megszűnik. 2013. november 28-át követően tehát a fenti polgári felhasználású lőfegyverek és lőszerek kereskedelmét illetően a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) már nem lát el külkereskedelmi engedélyezési feladatokat. A megjelölt időpont után a termékkör kereskedelmi célú szállítása már kizárólag a Rendőrség által a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján kiállított engedélyek alapján történik.
A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a termékkör kereskedelmi célú - az Európai Unió tagállamai és harmadik országok tekintetében egyaránt megvalósuló - behozatala 2013. november 28-a után kizárólag a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerinti engedélyek felhasználásával bonyolódik. A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 45/A. §-a értelmében a termékkör kereskedelmi célú, harmadik országba irányuló kivitele az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló 258/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő engedély alapján valósul meg.
A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a vámhatóság kizárólag a termékkör nem kereskedelmi célú behozatalához, kiviteléhez és tranzitjához, valamint kereskedelmi célú kiviteléhez szükséges engedélyeket és igazolványokat ellenőrzi, illetve hitelesíti. A kereskedelmi célú behozatalhoz a Rendőrség által kiállított engedélyeket [253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 16. számú melléklet] a vámhatóság nem ellenőrzi és nem hitelesíti, azokkal az engedélyesek maguk számolnak el a későbbiekben a kiállító hatóság felé.
Az MKEH által még a Korm. rendelet módosítását megelőzően a termékkör kereskedelmi célú szállításához kiállított engedélyeket a jogszabályváltozás hatályba lépését követően (2013. november 28.) már nem lehet felhasználni.
A polgári felhasználású lőfegyverek és lőszerek kereskedelmi célú szállításait érintő változásokról további tájékoztatás az MKEH honlapján (http://mkeh.gov.hu) és a Rendőrség honlapján (http://www.police.hu) található.

T.K. olvasónk levele:
Múlt évben sikeresen meglett a vadászvizsgám és a szükséges orvosi, pszichológia, fegyver ismereti vizsga. Idén kiváltottam a vadászjegyet és el akarom indítani az első fegyver megszerzéséhez szükséges procedúrát. A tároló hellyel kapcsolatban lenne kérdésem: jelenleg az állandó lakcímemen a saját cégünk működik (panellakás). A lakcím miatt a fegyvertárolási helyet ide kell megjelölnöm (a folyosó beépített szekrényében lenne a fegyverszekrény) vagy ahol jelenleg tartózkodom (pár száz méterrel arrébb), de az a cím nincs még bejegyezve a lakcímkártyámon.

Válaszom:
Amennyiben a második hely is az olvasó rendelkezése alatt áll, akkor oda is bejelentheti a tárolóhelyet, de attól, hogy a cégének a székhelye a bejelentett lakcímén van, nem kizáró ok a tárolóhely esetén.
42. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában
a) a lőfegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérő módon látogatott lakásban - szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben - ürített állapotban, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni,?

D.T. olvasónk levele

Engedéllyel tartott Remington 870 sörétes ismétlő vadászfegyveremhez szeretnék rendelni az Egyesült Államokból egy átalakító készletet melyet a Kaliber újságban láttam.
www.bullpupunlimited.com
Kérdésem, hogy ezzel megszegek-e bármilyen jogszabályt? Az átalakítás nem érint egyetlen számozott fődarabot sem, valamint nem szükséges hozzá fegyvermester. Egyrészt tetszik így a fegyver, másrészt gyöngygolyós csővel bozótban vaddisznó utánkereséshez kifejezetten alkalmasnak látom az így röviddé tett gyorsan újratölthető töltényt tartalmazó ismétlőfegyvert.

Következő kérdés:
Ha jogtalan behatoló próbálna éjszaka betörni a házamba családomat veszélyeztetve és nem akarom feltétlen éles lőszerrel kivégezni /bár akkor legalább nem tud beszélni utána/ készíthetek-e ehhez a fegyverhez /Remington 870/ adapter töltényt ami kívülről megfelel a sörétes lőszernek de belül egy hátulról behelyezett riasztólőszer segítségével gumigolyót lő ki??
Válaszom:
Bárhogy is nézem ez a fegyver az átalakítás előtt és után egyaránt C1 kategória lesz, ráadásul a csőhossz sem változik, mert marad 46,99 cm-nek (18,5 inch) és így maradhat vadászati eszköznek a Vtv.67.§.(1) bek. rendelkezése alapján, mely a vadász lőfegyverekre a 45,00 cm-es csőhossz minimumot írja elő. Nem lesz belőle rövid lőfegyver sem, mert egyrészt a cső hossza a fentiek szerint több mint 30,00 cm és fegyver teljes hossza is több mint 60 cm marad, tekintettel arra, hogy az átalakítás után a fegyver teljes hossza 62,39 cm (28,5 inch) lesz. A fentiek miatt álláspontom szerint az átalakítás elvégezhető, azonban a rendőrség ebbe az átalakításba bele fog kötni és végső esetben még az is előfordulhat, hogy az itt leírt álláspont alapján történt átalakítást a tárgyalóteremben kell megvédeni.
Gumilövedék lövése témához:
Szerintem ne barkácsoljon (arra gyártási engedélye sincsen), hanem vegyen hozzá szabvány gumilövedékes lőszert, ami az Ön által említett esetben kiválóan és hatásosan alkalmazható és nem kell annyit takarítani utána, mint ólomlövedék, vagy őzsörét esetén.

Gy.T. olvasónk levele
Van egy Röhm RG 89s gáz-riasztó revolverem, mely képes gumilövedék kilövésére is.
Szeretném a trafikunkban töltve tárolni, és egy jogtalan támadás esetén használni is.

  • Tárolhatom a fegyvert elöl - hátul töltve folyamatosan az üzletben?
  • Szükség esetén használhatják védelemre az eladók is?

A Jog & fegyver 186. számában leírtakat örömmel olvastam, de nem vált számomra egyértelművé, hogy egy üzletre is érvényesek-e az ott leírtak.
Válaszom:
Igen, tárolhatja, és támadás esetén meg is védheti magát vele. A gáz- riasztó fegyverhez tartási engedély nem szükséges, így ha azt valaki nem viseli, hanem csupán birtokolja nem kell semmilyen engedéllyel rendelkeznie. Gyakorlatilag a saját tulajdonú gáz- és riasztófegyverét szabadon átadhatja másnak is.

G.G. olvasónk levele
Kérdésem airsoft berkekből indulna, sajnos egyértelmű választ még rendőri ismeretségből sem sikerült kapnom. Tehát az volna a lényeg, hogy barátainkkal, közeli ismerőseinkkel szeretnénk szervezett túra formájában (5-10 fő), katonai menetfelszereléssel, így a hozzá tartozó fegyverrel (nem töltött állapotban, hozzá tartozó akku/gáz és lövedék nélkül), 1-2 napos, erdőben kempingezős, csapat/közösség építő programot szervezni.
A túra útvonala lehetőleg a kevésbé járt, de hivatalosan kijelölt túravonalakra esne, ezek vonala érinti a magánterületeket, de nem halad át rajtuk. Tudtommal a vadkempingezést nem tiltják, már amennyiben nem természetvédelmi területről van szó, igaz nem is a természet rombolása a célunk.

Rendőrségen, vadásztársaságnál egyeztetést szintén megtennénk. Amennyiben az erdőt fenntartótól engedéllyel rendelkezünk, megvalósítható-e ebben a formában?
Válaszom:

Az ötlet önmagában nem új, hasonló műveleteket korhű egyenruhában és felszereléssel és ugyancsak korhű ? hatástalanított - fegyverekkel  a soproni Honvéd Hagyományőrző Egyesület is végrehajtott már. Amennyiben az ingatlan tulajdonosai hozzájárulnak akkor semmi akadálya. Én azért javaslom, hogy a túra útvonalát erdők esetében az erdőgazdaságok kezelésében levőket tervezzék, mert velük könnyebb zöldágra vergődni, mint a vadásztársaságokkal és egy vezérigazgatói hozzájárulás gyakorlatilag minden ott dolgozóra kötelező erővel bír.

Sz. P. olvasónk levele

Köszönettel vettem válaszát előző kérdésemre.
Ezen kérdéseket tartalmazó e-mailt nov.20.-án küldtem Önnek, a válasz viszont nincs bent, s Ön írta, hogy aki nem kapott választ az idei kérdésére az írjon még egyszer innen.
1. A jogos védelmi helyzethez lenne  a kérdésem, hogy mit is nevezünk provokációnak, ami kizárja ugye a jogos védelmi helyzetet ? Mivel bárki mondhatja, h XY engem ezzel és ezzel provokált. Bármire rá lehet mondani, hogy valaki engem ezzel provokált. Ön írta, hogy a provokáció verbális kell legyen. Én úgy tudtam, hogy tettleges kell legyen, de ez ezek szerint ez nem igaz.
2. Egy pillanatra még térjünk vissza a gázpisztolyra. Mi a különbség jogilag, ha én ezen eszközt a csomagtartóból egy táskából veszem elő, vagy ha előrántom a kabátom alól? (Van viselési engedély.) Viselésivel csak a testen rejtve lehet hordani? Szállítani nem lehet?
3. Ha bárhol lövök bármiért, a rendőr rögtön garázdasággal fog vádolni! Erről mi a véleménye Önnek?
4. Amennyiben módjában áll, kérem válaszát a fenti email-re küldje el, az gyorsabb, de természetesen a szokásos helyen is megjelenhetnek a kérdések és a rájuk adott válaszok. Azért lenne fontos mert eljárást indítottak ellenem, mivel védekezésből lőttem kétszer egy illetőre aki satuféket nyomott, ok nélkül, rádudáltam kiállt a forgalomból (a kocsi teljes terjedelmével kiment a padkára), ekkor továbbhajtottam, rögvest utánam jött padlógázzal, reflektorral, beértünk egy erdőbe (kb. 1-200 m), megálltam kiszálltam, megkérdeztem mi baja mit akar, nem értettem mit mond mert járatta a motorját a nagy teljesítményű kocsijának, bár mintha olyat mondott volna, hogy ő rendőr, csak hát az a luxusautó amiben ült meg elég öregnek nézett ki, szóval én ezt nem hittem el, felszólítottam, hogy hagyja abba az üldözést, majd ekkor lehajolt jobbra -na ezt már nem vártam meg, hátha éles fegyvere van -azt gondolok amit akarok nemde? Tovább hajtottam, padlógázzal reflektorral utánam jött rögvest meg is lökte a kocsit, végig üldözött egy sötét, sáros szűk keresztmetszetű erdei úton ami kb 3 km hosszú, s az út mentén 90 %-ban szakadék van, a kipufogómat egy hajszál tartotta -másnap megnézettem a kocsimat -, majd kiértünk egy lakott hétvégi házas kietlenebb részre, ahol az utca amin mentünk zsákutca, és nincs közvilágítás sem. Az utca vége előtt kb. 100 m-rel van kihelyezve a tábla ott álltam meg, utolért nekem jött meglökte a kocsit, majd leadtam 2-3 lövést, az utolsónál már felhúzta az elektromos ablakot. A szeme sérült (8 napon belüli ez már biztos mert azóta a nyomozó közölte ezt kérdésemre (telefonon)). A lövések leadása után tovább üldözött egyébként ugyanúgy.

Válaszom:

  • A provokáció nem más mint egy támadó jellegű tevékenység kikényszerítésének kísérlete. Ha a  provokáció verbális és bekövetkezik a támadás, akkor fennáll a jogos védelem, ha a provokáció tettleges nem áll fenn a jogos védelem, mert akkor a provokáció már önálló támadásnak minősül és a másik fél a védekező.
  • Viselési engedéllyel a gáz-riasztó  fegyvert lehet a testen és a testen levő ruházatban is elhelyezni és mindenhol máshol szállítani (autóban, táskában stb.)

  • A rendőr nem vádol semmivel csupán gyanúsít, az ügyész fog vádolni, de erről már olvasott a Kaliber  januári számban.
  • A leírt történetről nincs érdemi minősítésem, mert a másik fél előadását nem ismerem. Egyébként így leírva lehet egy jogos védelmi helyzet az Ön részéről.

M.P. olvasónk levele
Pár napja szert tettem a sport célú fegyvertartási engedélyemre és  vásároltam egy Remington 870 express 12-es sörétes puskát, amit be is  írattam sport célra.  Sajnos a neten sehol nem találtam választ konkrétan a kérdéseimre így most önökhöz fordulok.

A kérdéseim a következők lennének:
- Magánterületen, kertben, lakott területtől messze biztonságos körülmények  között, esetleg csak lakott terülten kívül túra és egyéb útvonalaktól  messze, rövid távú célokra lőhetek-e sport céllal, és ha nem akkor milyen  büntetésre számíthatok, ha esetleg rendőrbe botlanék, vagy feljelentene valaki?

- Otthon a lakásomon ahol a fegyverszekrényem is van kötelező a nap 24 órájában elzárva tartani, vagy lehet az asztalomon, szerelhetem-e stb?

- Ha esetleg átmennék egy rokonomhoz és szeretném estére vinni a  fegyveremet, mert másnap szeretnék lőtérre menni, a tokjában vihetem-e  magammal úgy hogy folyamatos felügyelet alatt tudom a fegyveremet?

Válaszom:

Először is megjegyzem, hogy a hatósági fegyvervizsga színvonala ettől lejjebb már nem mehet, ha egy lőfegyvertartó kénytelen ilyen kérdést feltenni. Hozzáteszem, hogy nem tudom teljes mértékben hibáztatni az olvasót, mert amit nem tanítottak meg neki és nem kérték számon, azt nem tudja. Viszont legalább kérdez és ennek nagy jelentősége van. A tárgyalóteremben nagyon sokszor képviselek olyanokat, akik ha kérdeznek, nem kerülnek oda. De ők jobban vagy máshogy tudták.

Egyszóval sportfegyver használatának egyetlen helye van, ez pedig a lőtér. Otthon,  ha az engedélyes  jelen van,  nem köteles elzárni és ha magával viszi akkor természetesen tokba kell tenni.

Dr. Bokros Gábor
www.drbokros.hu

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.